Údržba

Pre dosiahnutie maximálnej životnosti vášho notebooku či počítača je nevyhnutná priebežná starostlivosť, a teda jeho pravidelná údržba. V rámci zabezpečenia údržby preveríme funkčnosť vášho počítača, jeho rýchlosť, bežiace programy, zhodnotíme vyťaženosť diskov, procesora, pamäte, skontrolujeme účinnosť antivírového programu a následne navrhneme zmeny pre zlepšenie výkonu vášho počítača.

V rámci skvalitnenia funkčnosti vášho počítača vykonávame upgrade hardvéru ako aj softvéru. Na základe vašich požiadaviek rozdelíme váš disk, nainštalujeme vám operačný systém, ovládače a na záver kompletne doladíme nastavenia vášho operačného systému. Ak je potrebné preinštalovanie softvéru či už z dôvodu pomalého chodu počítača alebo poškodenia softvéru vírusom, zabezpečíme kompletné zálohovanie vašich dát, nainštalujeme operačný systém, ovládače, upravíme všetky nastavenia softvéru a následne zabezpečíme obnovu vašich dát.

Funkčnosť a rýchlosť vášho počítača či notebooku skvalitníme aj pomocou aktualizácie ovládačov komponentov počítača. Ovládače sú akýmsi prepojením hardvéru s operačným systémom. Častokrát práve kvôli zastaraným verziám ovládačov môže počítač pracovať pomalšie, mať problém so stabilitou či nesprávnym fungovaním hardvéru. Aktualizáciou ovládačov je možné nie len odstrániť problém ako je nedostatočná stabilita či rýchlosť, ale aktuálna verzia môže obsahovať novú funkciu, ktorá vám uľahčí či zlepší prácu na vašom počítači.

Počítač či notebook môže nesprávne fungovať aj z dôvodu vírusov, trojanov či iných škodlivých programov, ktoré môžu výrazne narušiť chod vášho počítača. Z tohto dôvodu je v záujme ochrany vašich citlivých dát potrebné mať v počítači nainštalovaný kvalitný antivírusový program. Ak nastali problémy, ktorých príčinou môže byť práve vírus, skontrolujeme váš počítač a v prípade jeho odhalenia ho odstránime. Následne vám poradíme, ako je najlepšie počítač pred vírusmi chrániť a v prípade záujmu vám nainštalujeme antivírusový program.

Digitalcomp s.r.o, Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Email: digitalcomp@digitalcomp.sk