Správa zakúpených zariadení, sieti

Či už ide o domácnosti alebo podniky, poskytujeme vám komplexnú správu počítačov, hardvéru, softvéru ako aj správu počítačovej siete. Po vypočutí vašich potrieb a požiadaviek vám navrhneme a zrealizujeme zmeny, ktoré zabezpečia lepšiu ochranu zariadení, ich účinnosť, kvalitu, rýchlosť fungovania a tak zabezpečia zvýšenie efektivity a produktivity.

Správa siete

Poskytujeme široké služby týkajúce sa správy počítačových sietí. V prípade vyskytnutia sa akéhokoľvek problému s vašou domácou počítačovou sieťou zistíme dôvody problému, odstránime ho a následne vykonáme kontrolu funkčnosti či konkrétne opatrenia na predchádzanie podobným problémom. V prípade problémov s WiFi pripojením zistíme príčinu a vykonáme nápravu, pričom navrhneme možnosti zabezpečenia pred zneužitím vašich prostriedkov, prípadne sledovaním vašich aktivít na počítači. Spoľahlivo dokážeme ochrániť vaše súkromie v online svete.

Ak máte problém s pripojením k internetu, pomôžeme vám s nastavením, nainštalujeme vám modem, softvér, prípadne odstránime chyby, ktoré môžu byť prekážkou v správnom fungovaní a na záver skontrolujeme funkčnosť pripojenia.

Ak používate v domácnosti, prípadne v kancelárii väčšie množstvo zariadení, nainštalujeme vám domácu (firemnú) počítačovú sieť, ktorá vám uľahčí prácu a zefektívni využívanie vášho času. Na tejto sieti vám nastavíme bezpečnosť a ukážeme vám, ako správne využívať všetky jej možnosti.

Digitalcomp s.r.o, Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Email: digitalcomp@digitalcomp.sk