Servisové poradenstvo

Ak máte problém so svojim počítačom či notebookom, môžete sa na nás obrátiť a využiť nami ponúkanú službu servisného poradenstva. V rámci neho vám odborne poradíme, aký vhodný postup by bol najideálnejším riešením vášho prípadu. Zhodnotíme daný stav zariadenia a navrhneme možnosti riešenia vášho problému. Ak je postačujúca oprava určitej časti, navrhneme vám jej najvhodnejší spôsob. V prípade, že by však oprava nebola dostačujúca či rentabilná, poradíme vám s výmenou konkrétneho dielu, oboznámime vás s jeho ponukou na trhu a odporučíme vám, ktorý z nich je pre váš počítač či notebook tým najvhodnejším. Mnohé problémy sa dajú ľahko vyriešiť dokúpením a namontovaním určitého komponentu. Aj v tomto prípade vás oboznámime s ponukou na trhu, odporučíme najvhodnejšiu možnosť a poradíme vám, ako nový diel nasadiť.

Digitalcomp s.r.o, Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Email: digitalcomp@digitalcomp.sk