Platby v aplikáciách podporuje už aj Google Chrome.

Platby v aplikáciách podporuje už aj Google Chrome.

Ekosystém mobilných aplikácií bol počas svojho vývoja svedkom viacerých zmien. Najskôr sa spoplatňovali aplikácie samotné, neskôr pribudla možnosť zarábať priamo v aplikáciách. Podpora tzv. „in-app" platieb prichádza aj do internetového prehliadača Google Chrome. Nasleduje web trendy mobilných zariadení?

Chrome je pre Google viac ako internetový prehliadač. Je to platforma, ktorá do určitej miery predstavuje aj sa­mostatný operačný systém. Google si uvedomuje, že webové aplikácie sú dôležitou súčasťou ekosystému počí­tačov, ale aj mobilných zariadení.

Správne navrhnutá webová aplikácia totižto funguje rovnako dobre na počítači, tablete a telefóne. Z pohľadu vývojárov odpadá nutnosť prispôsobovať softvér jednotlivým mobilným operačným systémom. Pomocou webových aplikácií tak môžu osloviť širšie publikum používateľov a náklady na vývoj sú menšie.

Problémom je však flexibilita platformy. AppStore aj Google Play umožňujú zarábať nielen na predaji aplikácií, ale aj na ďalších mikrotransakciách. Takéto možnosti webové prehliadače neponúkajú, Chrome však platby v rámci aplikácií začal podporovať.

Hoci je táto funkcionalita momentálne dostupná iba v špeciálnej testovacej verzii prehliadača, dá sa očakávať, že sa časom objaví aj vo verejnej verzii. Google podporuje mikroplatby iba pre niektoré aplikácie, pričom sa­motné platenie funguje cez službu Google Wallet.

Bude zaujímavé sledovať, ako na túto novinku zareagujú vývojári. Je zrejmé, že web potrebuje aj vhodnú tech­nológiu, ktorá je univerzálne podporovaná naprieč rôznymi zariadeniami. Takúto podporu ponúka napr. plat­forma HTML5. Zaujímavá bude aj reakcia webu. Internet by totižto mohol nasledovať trendy mobilných zaria­dení a stať sa postupom času „freemium" platformou, ktorá profituje z mikrotransakcií.

ZDROJ: ITNEWS.SK

Digitalcomp s.r.o, Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Email: digitalcomp@digitalcomp.sk