Aká bude nová verzia Windows 8.1?

Aká bude nová verzia Windows 8.1?

Dizajn

Z hľadiska kozmetických úprav spomeňme lepšie možnosti prispôsobenia používateľského rozhrania, najmä čo sa obrázku na pozadí týka. Tento obrázok si bude môcť používateľ nastaviť ako pozadie v Štart menu.

Tzv. obrazovku uzamknutia bude možné v novej verzii využiť na prezentáciu fotografií, ktoré sú uložené na lo­kálnom disku alebo v službe SkyDrive. Nainštalované aplikácie sa v novej verzii prestanú automaticky ukladať do menu Štart a Microsoft vylepšil možnosť organizácie skupín a ikoniek v rámci dotykového rozhrania. Pri­budli aj nové veľkosti dlaždíc.

Vylepšené funkcie a aplikácie

Microsoft vylepšil funkciu hľadanie, ktorá je prístupná cez pravý panel. Nové hľadanie bude poskytovať aj vý­sledky vyhľadávacieho enginu Bing, v graficky prehľadnom rozhraní. Používatelia môžu očakávať nové funkcie aj v prípade základných aplikácií, ako sú Fotografie, Hudba a ďalšie.

Zaujímavou vlastnosťou je simultánne používanie viacerých aplikácií. V aktuálnej verzii je používateľ obmedze­ný nemennou veľkosťou častí obrazovky. Windows 8.1 však umožní okná jednotlivých aplikácií meniť podľa potreby. Pribudne podpora troch aplikácií, ktoré môžu byť súbežne zobrazené na jednej obrazovke.

Používatelia si môžu súbory ukladať priamo do SkyDrivu a tieto súbory sa budú automaticky synchronizovať, takže budú dostupné aj v offline režime.

Tlačidlo Štart

Microsoft sa v rámci vylepšenia ovládacieho rozhrania pre klávesnicu a myš rozhodol opäť vrátiť tlačidlo Štart. To bude neustále viditeľné v desktopovom používateľskom rozhraní a pri pohybe myšou v ľavom spodnom ro­hu sa zobrazí aj v novom dotykovom prostredí.

Klasické menu Štart sa však nevráti, takže táto zmena je skôr kozmetického charakteru. Ak používateľ klikne na tlačidlo Štart, Windows sa prepne do nového dotykového rozhrania. V prípade aktuálnej verzie operačné­ho systému je táto funkcia schovaná v ľavom spodnom rohu aj v prípade desktopového rozhrania.

ZDROJ: ITNEWS.SK

Digitalcomp s.r.o, Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Email: digitalcomp@digitalcomp.sk