Diagnostika

Životnosť počítača závisí od mnohých aspektov, pričom jedným z najdôležitejších je jeho pravidelná údržba. Našim zákazníkom poskytujeme službu diagnostiky počítača, čo predstavuje zistenie pôvodu problémov a následnú konzultáciu o možných riešeniach zisteného problému. Diagnostika počítača má veľký význam najmä v prípadoch, kedy ide o zastaraný počítač, u ktorého by oprava zistenej chyby nemusela byť rentabilná. Využitie diagnostiky má zmysel aj v prípade, ak je určitý komponent v záruke a pri zistení vady na tomto komponente je možné uplatniť reklamáciu. V prípade, že sa rozhodnete pre opravu počítača či notebooku, prípadne o kúpu nového komponentu, pomôžeme vám zvoliť si najlepšie možné riešenie a to podľa vašich individuálnych požiadaviek a predstáv a vykalkulujeme vám cenu následnej opravy.

Digitalcomp s.r.o, Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Email: digitalcomp@digitalcomp.sk